Агоп Мелконян Сенки от плът

Агоп Мелконян «Сенки от плът»

Сенки от плът

авторский сборник

Язык издания: болгарский

ИК «Ерато-Арт» (София), 1999 г.

Тираж: 1000 экз.

ISBN: 954-8519-25-9

Тип обложки: мягкая

Страниц: 240

Описание:

Корица Виктор Мелконян

Содержание:

 1. Агоп Мелконян. Там, тогава... (рассказ), стр. 3-10
 2. Агоп Мелконян. Най-красивият мъж (рассказ), стр. 11-17
 3. Агоп Мелконян. Един толкова сантиментален човек (рассказ), стр. 18-37
 4. Агоп Мелконян. Сонатина от Равел (рассказ), стр. 38-43
 5. Агоп Мелконян. Нищо повече от въпрос (рассказ), стр. 44-51
 6. Агоп Мелконян. Само двама (рассказ), стр. 62-64
 7. Агоп Мелконян. Убиецът на добрата вест (рассказ), стр. 65-66
 8. Агоп Мелконян. Сенки от плът (рассказ), стр. 67-86
 9. Агоп Мелконян. Аз съм идващата пролет (рассказ), стр. 87-90
 10. Агоп Мелконян. Движения и болка (рассказ), стр. 91-106
 11. Агоп Мелконян. Една криволичеща пътека за отвъд (рассказ), стр. 107-119
 12. Агоп Мелконян. Свята пръст (рассказ), стр. 120-129
 13. Агоп Мелконян. Нагоре по стъпалата към Бога (рассказ), стр. 130-140
 14. Агоп Мелконян. Убийство в Ню Бабилон (повесть), стр. 141-238⇑ Наверх