Maxim Gorky Thời thơ ấu ...

Maxim Gorky «Thời thơ ấu – Trong thế giới – Những trường đại học của tôi»

Maxim Gorky

Thời thơ ấu – Trong thế giới – Những trường đại học của tôi

Язык издания: вьетнамский

Hà Nội: Mỹ thuật, Huy Hoàng, 2016 г. (июль)

ISBN: 978-604-78-4372-5

Тип обложки: мягкая

Формат: 70x100/16 (170x240 мм)

Страниц: 143

Содержание:

  1. Maxim Gorky. Thời Thơ Ấu (повесть, перевод Phương Nhung)
  2. Maxim Gorky. Trong thế giới (повесть, перевод Phương Nhung)
  3. Maxim Gorky. Những trường đại học của tôi (повесть, перевод Phương Nhung)⇑ Наверх