A Pushkin Những Dòng Thơ ...

A. Pushkin «Những Dòng Thơ Viết Trong Đêm Không Ngủ»

Những Dòng Thơ Viết Trong Đêm Không Ngủ

авторский сборник

Язык издания: вьетнамский

Hà Nội: Kim Đồng, 2017 г. (октябрь)

Серия: VĂN HỌC NGA — Tác Phẩm Chọn Lọc

ISBN: 978-604-2-09112-1

Тип обложки: мягкая

Формат: 80х108/32 (130х190 мм)

Страниц: 116

Содержание:

 1. A. Pushkin. Thi nhân (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 2. A. Pushkin. Những câu chuyện thần thoại (Noel) (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 3. A. Pushkin. Gửi Chaadayev (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 4. A. Pushkin. Làng (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 5. A. Pushkin. Khúc ca về Oleg minh quân (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 6. A. Pushkin. Ngưòi tù (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 7. A. Pushkin. Chiếc xe đời (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 8. A. Pushkin. Hỡi sóng cả... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 9. A. Pushkin. Con chim nhỏ (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 10. A. Pushkin. Gửi biển (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 11. A. Pushkin. Lá thư bị đốt cháy (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 12. A. Pushkin. Gửi… (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 13. A. Pushkin. Tửu thần ca (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 14. A. Pushkin. Cánh hoa đổng nở muộn (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 15. A. Pushkin. Buổi tối mùa đông (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 16. A. Pushkin. Giông tố (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 17. A. Pushkin. Nhà tiên tri (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 18. A. Pushkin. Gửi I.I. Puschin (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 19. A. Pushkin. Con đường mùa đông (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 20. A. Pushkin. Gửi tới Sibir (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 21. A. Pushkin. Con họa mi và nhánh hồng (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 22. A. Pushkin. Arion (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 23. A. Pushkin. Lá bùa (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 24. A. Pushkin. Ngài và anh, cô và em (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 25. A. Pushkin. Xin đừng hát... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 26. A. Pushkin. Thành phố phồn vinh, thành phố bần hàn... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 27. A. Pushkin. Cây Anchar (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 28. A. Pushkin. Bông hoa (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 29. A. Pushkin. Buổi sáng mùa đông (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 30. A. Pushkin. Tôi yêu em... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 31. A. Pushkin. Kavkaz (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 32. A. Pushkin. Delik (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 33. A. Pushkin. Tu viện trên đỉnh núi Kazbek (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 34. A. Pushkin. Một chút tên tôi... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 35. A. Pushkin. Lời cầu nguyện (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 36. A. Pushkin. Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 37. A. Pushkin. Em từ giã... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 38. A. Pushkin. Tiếng vọng (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 39. A. Pushkin. Cầu Thượng Đế
 40. A. Pushkin. Tuyết nhấp nhô (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 41. A. Pushkin. Chim họa mi (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 42. A. Pushkin. Cô gái hay ghen... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 43. A. Pushkin. Đám mây đen (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 44. A. Pushkin. Tôi lại về thảm... (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 45. A. Pushkin. Gửi D. V. Davydov (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 46. A. Pushkin. Đài kỉ niệm (стихотворение, перевод Thúy Toàn)
 47. Thúy Toàn. CHÚ THÍCH

[!] содержание и порядок произведений может не соответствовать действительности
⇑ Наверх