Agatha Christie Bi kịch về 3 ...

Agatha Christie «Bi kịch về 3 cái chết»

Bi kịch về 3 cái chết

Язык издания: вьетнамский

NXB: Đà Nẵng, 2001 г.

Тип обложки: мягкая

Страниц: 288

Содержание:

  1. Agatha Christie. Bi kịch về 3 cái chết (роман, перевод Đ.Đ.T. Thiên)⇑ Наверх