Уладзімір Караткевіч Том 1 ...

Уладзімір Караткевіч «Том 1. Вершы, паэмы»

Том 1. Вершы, паэмы

авторский сборник, часть собрания сочинений

Язык издания: белорусский

Минск: Мастацкая літаратура, 1987 г.

Серия: Уладзімір Караткевіч. Збор твораў у 8 тамах

Тираж: 60000 экз.

ISBN в издании не указан

Тип обложки: твёрдая

Формат: 84x108/32 (130x200 мм)

Страниц: 431

Содержание:

 1. Васіль Быкаў. Ад роднай зямлі (вступительная статья), стр. 5-11
 2. Уладзімір Караткевіч. Матчына душа (сборник), стр. 12-53
  1. На пачатку дарог
  2. Спадарожніку Зямлі
  3. Партызанская балада
  4. Заяц варыць піва
  5. Орша
  6. Вадарод
  7. Сырцовыя цагліны
  8. «Стаю ўначы ў завіруху...»
  9. Песня шафёра
  10. Як размаўляюць звяры і птушкі
  11. У жніўны дзень
  12. З падсветам
  13. Праменьчык
  14. Паўлюк Багрым
  15. Цяга
  16. Ялінка
  17. Дзеці
  18. Жаданы госць
  19. Лісце
  20. Бацькаўшчына
  21. Балада пра паўстанца Ваўкалаку
  22. Машэка
  23. «У дняпроўскіх хвалях, бы ў калысцы...»
  24. Дзед Цыпрук, вартаўнік калгаснага стаўка
  25. «На паўстанках, засыпаных лісцем бярозавым...»
  26. Рута ў халоднай расе
  27. Эмігранты
  28. Гісторыя з першым каханнем
  29. У тую ноч
  30. Бабіна лета
  31. Начлег
  32. «У векавечнай Бацькаўшчыне клёны...»
  33. Зімняя элегія
  34. Размова з Кіева-Пячэрскім сланом
  35. Матчына душа
 3. Уладзімір Караткевіч. Вячэрнія ветразі (сборник), стр. 54-135
  1. Дзень першы
  2. Балада пра смяротнiкаў
  3. Над шахтамi
  4. Бацькава сэрца
  5. Баявыя вазы
  6. Вячэрнiя ветразi
  7. «Трагедыi не знiкнуць пры Камуне...»
  8. Мокрыя травы
  9. «О мой цудоўны край...»
  10. «Гусi-лебедзi ў лугах зялёных...»
  11. Лясная казка
  12. Развiтальная песня
  13. Балада пра галубiныя пер'i
  14. «За старым, закінутым млынам...»
  15. «Месяц заснуў на комiне хаты...»
  16. «Пералескi. Бярозы вiсяць над старыцамi...»
  17. «Цягнiкi заспявалi, заплакалi...»
  18. Засуш
  19. Буслы вучаць дзяцей
  20. Дзiва на Нерлi
  21. Балада аб арганаўтах
  22. Архангельскае
  23. Балада пра Невядомага, Першага
  24. Прарок Геронiм Босх
  25. Трызненне мужыцкага Брэйгеля
  26. Слова пра чалавечнасць
 4. Уладзімір Караткевіч. Мая Іліяда (сборник), стр. 136-238
  1. Беларуская песня
  2. Зямля журбы
   1. Дзяўчына пад дажджом
   2. Трасцянец
   3. Здратаваныя магiлы
   4. Балада плахі
   5. Балада аб трыццаць першым сярэбранiку
   6. Крумкачы
   7. Пры смерцi
   8. Балада аб асуджаных і аб чалавечым «даруй»
   9. Балада пра дзiка i чалавека
   10. Слова беларускай бярозы
  3. Старыя сувоі
   1. I снiў Адам...
   2. Апошняя песня Дантэ
   3. Чашы cлёз
   4. Чорная балада Гаркушы
   5. Самсон
   6. Балада аб нашэсцях
   7. Скарына пакідае радзіму
  4. Калі памірае каханне
   1. «О каханне маё бясконцае...»
   2. «Я iду лугавою дарогай...»
   3. Чырвоны шар
   4. Фантазiя
   5. «Ўкруг месяца туманнае гало...»
   6. Нямыя дрэвы
   7. Калi памiраюць...
   8. Снягір
   9. Песня колаў
   10. Iмпрэсiя
   11. Таруская вiла
   12. «Зноў над ракою чаплi сiвыя...»
   13. «О вясна! Таполі! Свеце мілы!..»
  5. Інга і Марыя
   1. Жанчыне з бэзам
   2. Шчасце
   3. «Бацькi з магiл цяплом дыхнулi...»
   4. Жаўранак — звонкая нiць
   5. Мёртвае рэчышча
   6. Крокi ўначы
   7. Раманс вiнаграднай лазы
   8. Ты і я
   9. «Калi агорне цемра неба...»
   10. Карадаг
   11. Раманс Марылi
   12. Дняпро i Ака. Ён i яна
   13. Раманс шлагбаума
   14. Аптымiзм
   15. Туман
   16. Цюляня
   17. Каравелы
   18. Бахайская чарапаха
   19. Легкаважная песенька, якую я спяваў, ідучы да каханай цераз хрыбет Мангугай
  6. Таўрыда
   1. Дрэва на Чатырдагу
   2. Чатырдаг
   3. Спуск з гор
   4. Генуэзская крэпасць
   5. Лебедзь
   6. Вадаспад Учан-су
   7. Маладая вясна
   8. «О якое цёплае, цёплае, цёплае мора...»
   9. Гурзуф уначы
   10. «Прыўкрасная пальма...»
   11. «Над Аю-дагам — над Мядзведзь-гарою...»
   12. «Спiш? Я прыйду пагушкаю...»
   13. «Сумесь Бураціна з Аэлітай...»
   14. Дзве вады
   15. «Прыпадзi да мяне, прыпадзi...»
   16. Кiпарысавыя жарцiкi
   17. «Я чакаў цябе тысячы год...»
   18. «Мора гранiтныя хвалi...»
   19. «I бывай. Не трэба шкадаванняў...»
   20. «Са стэпавымi вятрамi...»
   21. Кінааслы
   22. Шайтан-Мярдвень
   23. Таўры
   24. Песня Мехмета
   25. Чуфут-Кале
   26. Маўзалей Джанiке-ханум
   27. Нараканнi Насрэдзiна Ахмет-Аха эфендзi
   28. Браты па няшчасцю
   29. Раманс аб расстраляным каханні
   30. Усходнiя песнi
   31. Фантан слёз
   32. Штыль
   33. Сэрца гары
   34. На роднай магiле
   35. Сапернiца
   36. Падмогi!
   37. Таўрыдзе
  7. Вяртанне
   1. На пачатак «Каласоў пад сярпом тваiм...»
   2. Мужныя мятлушкi
   3. «Ўсё, што было, i ўсё, што часам снiцца...»
   4. «Падымаюць жоўтыя галовы...»
   5. Чурлёнiс
   6. Балада пра сыноў Пiтакоса
   7. Корчмы
   8. Надзея лiстападу
   9. Белавежскi алень
   10. Каложа
   11. Багдановiчу
   12. Дзядзькаў кубак
   13. Нашы бярозы
   14. Маленне аб чашы
   15. «Па-над шчыраю Шчарай, над шчодраю Шчарай...»
   16. Вiльня ў дождж
   17. Нявесце Каліноўскага
   18. Мы
   19. «Як сканаю — душа застанецца...»
   20. Безгаловая Венера
   21. Medusa Ludovisi ў Рыме
   22. Землятрус
 5. Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду (сборник), стр. 239-307
  1. «Быў. Ёсць. Буду...»
  2. Мой век
  3. «На Беларусi бог жыве»
  4. Разведчык
  5. «Радок бяззбройны і бясспрэчны...»
  6. Кнiгi
  7. «Абяцаюць нам новы раскошны дом...»
  8. Паэт
  9. Мова
  10. Афiцэру Лiсаневiчу
  11. Усход
  12. Надпiс на каменi над крынiцай
  13. Шляхi Iгната Буйнiцкага
  14. Амаль хрысціянскі тост за ворагаў
  15. Балада пра архангелаў
  16. Прысенне зiмы
  17. Юнацтва маё
  18. «Страціў лес свой зімні чуб...»
  19. Балада пра развiтанне
  20. «Нават сцюжым зiмовым вечарам...»
  21. «Блякла-сiняе неба i чырвань галiн...»
  22. Гляджу на тую, што спiць
  23. Новая Атлантыда
  24. Энкелад
  25. Я iду
  26. «З вытокаў да вусця ракi, што няспынна бяжыць...»
  27. Старажытны беларус
  28. Вулiцы
  29. «Як Стажары ў небе заззялi...»
  30. «О любоў мая, Беларусь!..»
  31. «Можна ўсё: пусціць каханне дымам...»
  32. Было юнацтва
  33. Начная песня
  34. Рэчка Папараць
  35. Тагасветнае
  36. Сведка
  37. Дуб
  38. «Вецер ужо i лiстотай не кружыць...»
  39. «Вёслы мае разрываюць ноч...»
  40. «І тады закахалася хмара...»
  41. Наследаванне Байрану
  42. «Закувала зязюля ў лесе празрыста-зялёным...»
  43. «Ў бездарожжа для тых, каму шчасцiць...»
  44. «Над полем месяц двухрогі...»
  45. «Данеслi добрыя людзi...»
  46. Стары певень
  47. Ворыва на валах
  48. Домiк Багдановiча
  49. Бекеш, або Ода Ерасі
  50. Павешаным 1863 года
  51. Смяротная страта
  52. Цар-гармата
  53. Раманс пра караля, што пакінуў трон
  54. Глухi генiй (Гойя)
  55. «Не злабiся на ерэтыкаў...»
  56. Беларускае мiнулае
  57. «Што такое ёсць справядлiвасць...»
  58. «З амбона хтось крычаў пра шлях да раю...»
  59. Былому другу
  60. Склероз
  61. Арарацкая далiна
  62. Армянскія ананімныя прытчы
  63. Пяць струкоў перцу
  64. «Старайся...»
  65. Хан i табiб
  66. Прарок
  67. Дэман
  68. Вiно дажджоў
  69. Гулянка ў дэкарацыях
  70. Паэма пра явар i калiну
  71. Плошча Маякоўскага (Паэма)
  72. Грубае і ласкавае (Паэма)
  73. Масква — Вечнасць
  74. «Дваццаты век, цень верталёта…»
  75. Рагнарадзі
 6. Уладзімір Караткевіч. Паэзія розных гадоў, стр. 308-395
  1. Казка пра сноп
  2. На рацэ
  3. Вясновая непагода
  4. «П'юць галубы блакiт iз каляiны...»
  5. «Вагеньчык у яблынным садзе...»
  6. «I зашумяць асiны над ракою...»
  7. Бацька
  8. Алень
  9. Зямля дзядоў
  10. Слова Мiцкевiчу
  11. Кастальская крынiца
  12. «I чаго гэта, таварыш...»
  13. Энтузiясту
  14. Балада пра чалавека, які змагаўся са смерцю
  15. Шыпшына i ружа
  16. Спека. Поўдзень
  17. Ноч
  18. «Ўстану ранкам насустрач сонцу...»
  19. «Восень нясе павуцiнне...»
  20. Агеньчык
  21. Адносна паходжання дэпламатыi
  22. Адносна паходжання бюракратызму
  23. Паразумеліся
  24. Паязджане
  25. «У сiтнягах над соннай ракою...»
  26. Патоп
  27. Экскаватар
  28. Калумбы зямлi нязнаемай
  29. «Калi ў жамчужнiцу пылiнка трапiць...»
  30. Вясна
  31. Сірын — птушка радасці
  32. Перакацi-поле
  33. Мастакам
  34. Састарэлы месяц
  35. Яўрэйцы
  36. Сплятайце рукi
  37. Балада пра Вячка, князя людзей простых
  38. Камеце
  39. Прыганятыя
  40. Марозныя тропікі
  41. З зорнага сяйва i пены крывавай, або Паэма аб павароце стырна
  42. Запавет
  43. Нараджэнне Венеры
  44. Прыйдзі
  45. «Мiр гэтаму дому...»
  46. «Вярнуўшыся з далёкага бадзяння...»
  47. Цвыркун i праблема чыстага мастацтва
  48. Воўк
  49. Песня пра асколак
  50. «Ты — нечаканая радасць...»
  51. Мова
  52. Ленiн калыша дзiця
  53. Дзяўчаты
  54. Чайка
  55. Мiмозы
  56. Каменныя слёзы
  57. Лятаючы дурань
  58. Памяць
  59. Вулiца Касманаўтаў
  60. Мацiцовыя слёзы
  61. «Тая жонка, якую ведаў...»
  62. За перавал, сябрам
  63. «За чорнаю ружай iдзi ўсцяж дарог...»
  64. Бывай!
  65. «Зацвiтае дрэва Iудзiна...»
  66. Вершы не дапамаглi
  67. Май
  68. «Месяц над садам, ад квецені белым...»
  69. Армянскi матыў
  70. На вулiцы Дэшчовай
  71. Дом сябра
  72. Вакол хейнала
  73. Наследаванне Сыракомлю
  74. «Ты не сніся мне, мама...»
  75. Эпiтафiя. Пакараным смерцю ў 1882 годзе
  76. Бог важдаецца з беларускiмi прозвiшчамi
  77. «Агонь з вышынь — i дом твой, як свяча...»
  78. «Тут кожны сядаў бы, дзе схоча...»
  79. Вiно армянскай гiсторыi
  80. «Панна Варшава...»
  81. Вышэйшыя жывёлы, або «Вянец тварэння»
  82. «Дарогi ўсёй зямлi маёй...»
  83. «Аб існаванні подласці й наветаў...»
  84. «Стаiць ля iдэi на варце...»
  85. Як мяне перакладалi на японскую мову, або Летавылiчэнне
  86. Прыватная гiсторыя
  87. Мiнашукальнiкi
  88. Радзiме
  89. Наташы ў яе шэсцьдзесят
  90. «Бог пайшоў. Жыццё iдзе пад кручу...»
  91. «На празрыста-блакiтную роўнядзь мора...»
  92. Васiлю Быкаву

 7. А. Верабей. Каментарыі, стр. 396-417
 8. Алфавітны даведнік, стр. 418-424Информация об издании предоставлена: Papyrus


⇑ Наверх